Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Κατηγορία: Exel

EXEL DN

Μέγεθος Πόρτας 660×800 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 250 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 400 kg Πληροφορίες

Read More

EXEL DS

Μέγεθος Πόρτας 400×800 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 230 kg Πληροφορίες

Read More

EXEL D

Μέγεθος Πόρτας 400×800 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 230 kg Πληροφορίες

Read More

EXEL S

Μέγεθος Πόρτας 440×650 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 200 kg Πληροφορίες

Read More

EXEL

Μέγεθος Πόρτας 440×650 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 200 kg Πληροφορίες

Read More
Back to top