Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Κατηγορία: Goliath

GOLIATH 1V

Περιγραφή:Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 230kg Πληροφορίες  

Read More

Goliath 1VT

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο με Τζάμι Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 230kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 1Vh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling & Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας:660×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg   Πληροφορίες  

Read More

GOLIATH 1VTh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Δίχως Πλαίσιο με Σύστημα Cling & Τζάμι  Επίπεδο Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 660×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021 g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg  

Read More

Goliath AT

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο με Τζάμι Επίπεδο Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 85% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 75% Διαστάσεις Πόρτας: 750×450 Ονομαστική Ισχύ: 11kw Εκπομπή Ρύπων: 0,15% Εκπομπή Σκόνης: 0,55g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 60cm Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 240kg   Πληροφορίες  

Read More

Goliath ATh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling Δίχως Πλαίσιο & Τζάμι Επίπεδο Μονό ή Διπλό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 85% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 75% Διαστάσεις Πόρτας: 750×450 Ονομαστική Ισχύ: 11kw Εκπομπή Ρύπων: 0,15% Εκπομπή Σκόνης: 0,55g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 60cm Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH N

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι Επίπεδο – Χαμηλή Εστία Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 220kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH Nh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling & Τζάμι Επίπεδο – Χαμηλή Εστία Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 660×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 240kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2P without muntin

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι 2πλευρο Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 220kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2L without muntin

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι 2πλευρο Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 220kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2PT without muntin

Note – the so-called ‘frameless’ door. Μέγεθος Πόρτας 670×510 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 220 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2P h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη 2πλευρο με 1 ή 2 Τζάμια Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: Κατανάλωση Ξύλου: Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2L h one part glas

One part glass!!! Μέγεθος Πόρτας 670×570 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 260 kg

Read More

GOLIATH 2PT h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο με 1 Τζάμι Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2LT without muntin

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη 2πλευρη Δίχως Πλαίσιο με 2 Τζάμια Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 220kg   Πληροφορίες

Read More
Back to top