Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Κατηγορία: Goliath

GOLIATH 2PR h

POLECAMY!!! Μέγεθος Πόρτας 670 x 510 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 260 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2LT h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο με 1 Τζάμι Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2L h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη 2πλευρο με 1 ή 2 Τζάμια Αριστερό ή Δεξί Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: Κατανάλωση Ξύλου: Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 260kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 2LRh

Μέγεθος Πόρτας 670×510 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 260 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH FD

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Vis a Vis με 2 Τζάμια Επίπεδα Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 215kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH FDT

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο Vis – a – Vis Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 670×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-190m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,21g/m3 Διάσταση Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 215kg

Read More

GOLIATH FD h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Vis a Vis με Σύστημα Cling & 2 Τζάμια Επίπεδα Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 660×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 245kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH FDTh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη (η μία πλευρά εξαφανίζεται, η άλλη μένει σταθερή) Δίχως Πλαίσιο Vis – a – Vis Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 660×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-190m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,21g/m3 Διάσταση Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: […]

Read More

GOLIATH 3PL

Μέγεθος Πόρτας 670×450/510/570 Ονομαστική ισχύς: 14 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 220 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 3PL h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη 3πλευρη Δίχως Πλαίσιο με 3 Τζάμια Επίπεδα Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 84% Διαστάσεις Πόρτας: 680×510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Εκπομπή Ρύπων: 0,08% Εκπομπή Σκόνης: 0,021g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 270kg   Πληροφορίες

Read More

GOLIATH 3PLUh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη 3πλευρη Δίχως Πλαίσιο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 84% Διαστάσεις Πόρτας: 450x680x510 Ονομαστική Ισχύ: 14kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-190m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,21g/m3 Διάσταση Ξύλου: 50cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,6kg Κατανάλωση Ξύλου: 3,7kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 200mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 310kg  

Read More

GOLIATH S

Μέγεθος Πόρτας 735×615 Ονομαστική ισχύς: 15 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 55 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 250 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 300 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH S h

Μέγεθος Πόρτας 730×615 Ονομαστική ισχύς: 15 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 55 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 250 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 350 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH SR

Μέγεθος Πόρτας 735×615 Ονομαστική ισχύς: 15 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 55 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 250 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 300 kg Πληροφορίες

Read More

GOLIATH SR h

Μέγεθος Πόρτας 730×615 Ονομαστική ισχύς: 15 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 55 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 250 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 350 kg Πληροφορίες

Read More
Back to top