Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Κατηγορία: Smart

Smart 1V

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη με Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Μέση Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 160kg Πληροφορίες

Read More

Smart 1VT

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο με Τζάμι Επίπεδο Μονό ή Διπλό  Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 160kg Πληροφορίες

Read More

Smart 1Vh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Σύστημα Cling & Τζάμι Επίπεδο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 440×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 180kg   Πληροφορίες

Read More

Smart 1VTh

ATTENTION, CHANGED TECHNOLOGY, NOT ANY DAMPER NOW!!! NEW LIFT-UP DOOR SYSTEM CLING!!! MOMENTS EFFICIENCY 90%!!! MEAN EFFICIENCY 85%!!! Εκπομπή CO -1,12 g/m3 DUST EMISSION – 0,016 g/m3 Μέγεθος Πόρτας 450×450/510/570 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 180 kg Ονομαστικό φορτίο: 5,8 kg […]

Read More

SMART 2P

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg   Πληροφορίες

Read More

SMART 2L

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg   Πληροφορίες

Read More

SMART 2LT/2PT

Περιγραφή: Πόρτα Ανοιγόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 150kg

Read More

SMART 2P h

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Τζάμι 2πλευρο Δεξί ή Αριστερο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg

Read More

Smart 2Lh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη με Τζάμι 2πλευρο Δεξί ή Αριστερο Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×450/510/570 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση  Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg   Πληροφορίες

Read More

SMART 2LTh/2PTh

Περιγραφή: Πόρτα Εξαφανιζόμενη Δίχως Πλαίσιο 2πλευρο Δεξί ή Αριστερό Ενεργειακή Στιγμιαία Απόδοση: 90% Ενεργειακή Απόδοση: 85% Διαστάσεις Πόρτας: 450×510 Ονομαστική Ισχύ: 8kw Θερμαινόμενη Επιφάνεια: 40-130m2 Εκπομπή Ρύπων: 0,09% Εκπομπή Σκόνης: 0,016g/m3 Διάσταση Ξύλου: 30cm Ονομαστική Χωριτικότητα: 5,8kg Κατανάλωση Ξύλου: 2,9kg/h Διάμετρος Καμινάδας: 180mm Διάμετρος Εισαγωγή Αέρα: 150mm Βάρος: 170kg  

Read More

Smart 1VRh

Μέγεθος Πόρτας 450×450/510/570 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 180 kg Πληροφορίες

Read More

Smart 1VR

Μέγεθος Πόρτας 670×450/510/570 Ονομαστική ισχύς: 8 kW Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm Βάρος κατά προσέγγιση: 165 kg

Read More
Back to top