Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

EXEL DS

EXEL DS

FD1_121

Μέγεθος Πόρτας 400×800

Ονομαστική ισχύς: 8 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 230 kg

Πληροφορίες

Back to top