Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

EXEL

EXEL

FD1_118

Μέγεθος Πόρτας 440×650

Ονομαστική ισχύς: 8 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 200 kg

Πληροφορίες

Back to top