Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

GOLIATH 2PT without muntin

GOLIATH 2PT without muntin

FD1_1040

Note – the so-called ‘frameless’ door.

Μέγεθος Πόρτας 670×510

Ονομαστική ισχύς: 14 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 50 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 220 kg

Πληροφορίες

FZd_262

Back to top