Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Smart 1VR

Smart 1VR

Μέγεθος Πόρτας 670×450/510/570

Ονομαστική ισχύς: 8 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 200 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 165 kg

4

Back to top