Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Smart 1VRh

Smart 1VRh

Μέγεθος Πόρτας 450×450/510/570

Ονομαστική ισχύς: 8 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 180 kg

Πληροφορίες

Back to top