Τηλ: 211.700.80.80 2310.315324

Smart 1VTh

Smart 1VTh

ATTENTION, CHANGED TECHNOLOGY, NOT ANY DAMPER NOW!!!

NEW LIFT-UP DOOR SYSTEM CLING!!!

MOMENTS EFFICIENCY 90%!!!

MEAN EFFICIENCY 85%!!!

Εκπομπή CO -1,12 g/m3

DUST EMISSION – 0,016 g/m3

Μέγεθος Πόρτας 450×450/510/570

Ονομαστική ισχύς: 8 kW

Μήκος κομμάτια ξύλου: 30 cm

Διάμετρος του ανοίγματος εξερχόμενου αέρα: 180 mm

Βάρος κατά προσέγγιση: 180 kg

Ονομαστικό φορτίο: 5,8 kg

Κατανάλωση ξύλου: 2,9 kg/h

Πληροφορίες

1vth

1vth2

Back to top